Dziesmas nosaukums Dziesmas autors Dejas nosaukums Dejas horeogrāfs Audiovizuālie

Spēlēju, dancoju
Spēlēju, dancoju
Spotify
Šķiratiesi zosu pulki
Šķiratiesi zosu pulki
Spotify
Visi ziedi izziedēja
Visi ziedi izziedēja
Spotify