Dziesmas nosaukums Dziesmas autors Dejas nosaukums Dejas horeogrāfs Audiovizuālie

Spēlēju, dancoju
Spēlēju, dancoju
Spotify
Spēlēju, dancoju
Spēlēju, dancoju
Spotify