Song name Song author Dance name Dance author Media

Ābelīte
Ābelīte
Spotify
Aud, māmiņa, villainītes
Aud, māmiņa, villainītes
Baltu puķu guni kūru
Baltu puķu guni kūru
Diždancis
Diždeja
Spotify
Es gulēju maigu miegu
Es gulēju maigu miegu
Spotify
Es miedziņa negulēju
Es miedziņu negulēju
Es teciņus vien tecēju
Es teciņus vien tecēju
Jāņu dancis
Jāņu dancis
Spotify
Jūrā gāju naudu sēti
Dižā kurzemnieku gatve
Spotify
Kāda koka tā laiviņa
Kāda koka tā laiviņa
Kāsīt’s tup namiņā
Kāsīt's tup namiņā
Kaza kāpa debesīs
Kaza kāpa debesīs
Spotify
Krustimi dejama
Krustami dejami, krustami lecami
Lai es kunga riju kūlu
Sedzu savu villainīti
Lepna, lepna tā meitiņa
Lepna, lepna tā meitiņa
Līgo danči
Līgo danči
Māsas deja
Māsas deja
Mīl katrs baltu maizes riku
Mīl katrs baltu maizes riku
Spotify Youtube
Minam, minam minamo
Minam, minam minamo
Mōseņ, zeile zini nese
Māsiņ, zīle vēsti nesa
Spotify
Nesmejieti jūs ļautiņi
Nesmejieti jūs ļautiņi
Spotify Youtube
Ozoliņš sadega
Uguns vārdi
Spotify
Pele brauc, rati čīkst
Pele brauc, rati čīkst
Skroders
Skroderis
Spēlēju, dancoju
Spēlēju, dancoju
Spotify
Spēlēju, dancoju
Spēlēju, dancoju
Spotify
Šķērsu dienu saule teka
Šķērsu dienu saule teka
Spotify Youtube
Šķiratiesi zosu pulki
Šķiratiesi zosu pulki
Spotify
Tautiešami ro((i:)ku devu
Tautiešami roku devu
Spotify
Tiem būs sargāt pavardiņu
Pavards
Spotify
Tirgus deja
Tirgus dancis
Tumsā mani tautas veda
Tumsā mani tautas veda
Spotify
Upe saka tecēdama
Upe saka tecēdama
Spotify
Visi ziedi izziedēja
Visi ziedi izziedēja
Spotify