Song name Song author Dance name Dance author Media

Pele brauc, rati čīkst
Pele brauc, rati čīkst
Šķiratiesi zosu pulki
Šķiratiesi zosu pulki
Spotify
Aud, māmiņa, villainītes
Aud, māmiņa, villainītes
Jūrā gāju naudu sēti
Dižā kurzemnieku gatve
Spotify
Es gulēju maigu miegu
Es gulēju maigu miegu
Spotify
Baltu puķu guni kūru
Baltu puķu guni kūru
Tautiešami ro((i:)ku devu
Tautiešami roku devu
Spotify
Es teciņus vien tecēju
Es teciņus vien tecēju
Kāsīt’s tup namiņā
Kāsīt's tup namiņā
Māsas deja
Māsas deja