Dziesmas nosaukums Dziesmas autors Dejas nosaukums Dejas horeogrāfs Audiovizuālie

Lai es kunga riju kūlu
Sedzu savu villainīti