Song name: 

Lai es kunga riju kūlu

Song author Dance name Dance author Media

Sedzu savu villainīti

Horeogrāfijas aprakstu meklē grāmatā Jaunrades dejas VII. Rīga: V/A TMC, 2005, 105. – 117.lpp., zīm., notis.