Song name: 

Tumsā mani tautas veda

Song author Dance name Dance author Media

Tumsā mani tautas veda
Spotify

Horeogrāfijas aprakstu meklē grāmatā Viļa Ozola dejas. 2.krājums. Meitu un puišu dejas. 2005, 49. – 57.lpp., zīm., notis.