Dziesmas nosaukums: 

Tiem būs sargāt pavardiņu

Dziesmas autors Dejas nosaukums Dejas horeogrāfs Audiovizuālie

Pavards
Spotify

Horeogrāfijas aprakstu meklē grāmatā Deju lieluzvedums „Mana pasaule”. Rīga: VTMC, 2002, 191. – 199.lpp., zīm., notis.