Song name: 

Tiem būs sargāt pavardiņu

Song author Dance name Dance author Media

Pavards
Spotify

Horeogrāfijas aprakstu meklē grāmatā Deju lieluzvedums „Mana pasaule”. Rīga: VTMC, 2002, 191. – 199.lpp., zīm., notis.