Song name: 

Ozoliņš sadega

Song author Dance name Dance author Media

Uguns vārdi
Spotify

Horeogrāfijas aprakstu meklē grāmatā Deju lieluzvedums „Mana pasaule”. Rīga: VTMC, 2002, 146. – 152.lpp., zīm., notis.