Dziesmas nosaukums: 

Lepna, lepna tā meitiņa

Dziesmas autors Dejas nosaukums Dejas horeogrāfs Audiovizuālie

Lepna, lepna tā meitiņa

Horeogrāfijas aprakstu meklē grāmatā Deju lieluzvedums „Izdejot laiku”. Rīga: V/A TMC, 2007, 302. – 314.lpp., zīm., notis, CD II, DVD.