Dziesmas nosaukums: 

Kaza kāpa debesīs

Dziesmas autors Dejas nosaukums Dejas horeogrāfs Audiovizuālie

Kaza kāpa debesīs
Spotify

Horeogrāfijas aprakstu meklē grāmatā Jaunrades dejas. Rīga: V/A TMC, 2004, 21.lpp., zīm., notis.