Song name: 

Jāņu dancis

Song author Dance name Dance author Media

Jāņu dancis
Spotify

Horeogrāfijas aprakstu meklē grāmatā Jaunrades dejas XI. Rīga: KNMC, 2012, 47. – 54.lpp., zīm., notis, CD, DVD.