Dziesmas nosaukums: 

Upe saka tecēdama

Dziesmas autors Dejas nosaukums Dejas horeogrāfs Audiovizuālie

Upe saka tecēdama
Spotify

Horeogrāfijas aprakstu meklē grāmatā Jaunrades dejas. Rīga: VTMC, 2000. 19.lpp., zīm., notis.